Workshop představil pestrou paletu možností studentských výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus+

  • Kamila Návratová
  • 01.10.2021
Ve středu 29. 9. 2021 se uskutečnil workshop pro všechny zájemce o zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+. Studenti byli informováni o samotném programu a o možnostech studentských výjezdů na zahraniční instituce (studijní pobyt, praktická stáž, absolventská stáž). V průběhu workshopu byly představeny veškeré novinky, které nové programové období 2021-2027 přinese.
Zájemce o zahraniční pobyty poskytované v rámci programu Evropské unie „Erasmus+“ přivítala v posluchárně areálu Hradecká proděkanka pro vědu a zahraniční styky, doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. Následně se slova ujala Mgr. Kateřina Knoppová, fakultní koordinátorka programu Erasmus+, která představila veškeré možnosti, které program nabízí, a objasnila podmínky účasti.
Svým vystoupením workshop obohatily také dvě ústavní koordinátorky programu Erasmus+ Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (Ústav informatiky) a PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (Ústav cizích jazyků - anglistika), které se s přítomnými posluchači podělily o praktické zkušenosti z výjezdů. Diskutovat o nejrůznějších tématech mohli přítomní také se studentkou Bc. Dominikou Popalovou, která se před nedávnem vrátila ze semestrálního pobytu na Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Zájemci o zahraniční výjezdy se mohou obracet na svého ústavního koordinátora programu Erasmus+ a informovat se na postup při přihlášení. Termíny pro podávání přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách ústavů.
Veškeré informace související se studentskými výjezdy je možné získat také v Brožuře pro vyjíždějící studenty v rámci programu Erasmus+.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně programu Erasmus+ se mohou studenti obrátit na Mgr. Kateřinu Knoppovou (katerina.knoppova@fpf.slu.cz) nebo ústavní koordinátory programu Erasmus+.