Docent Libor Martinek převzal významná polská ocenění

  • Kamila Návratová
  • 01.10.2021
U příležitosti konání mezinárodního festivalu věnovaného baroknímu básníku a kazateli M. K. Sarbiewskému (XVI Miedzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrzescijanski Horacy z Mazowsza”) převzal doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, literární historik a překladatel dne 10. září 2021 v polském Ploňsku Bronzovou medaili Za zásluhy o kulturu Gloria Artis (Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis).
Na jaře tohoto roku ji jmenovanému udělil ministr kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky Piotr Gliński na návrh Sdružení Academia Europea Sarbieviana v Sarbiewu za překlady a popularizaci polské literatury v České republice a za organizaci česko-polských konferencí a literárních setkání v Českém Slezsku.
Na vědecké konferenci Chrzescijanski Horacy w Roku Ignacjanskim Maciej Kazimierz
Sarbiewski SJ (1595-1640), pořádané ve Varšavě, představil doc. Martinek hned následujícího dne, 11. září 2021, sborník České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki, jehož byl editorem. Publikace, završující stejnojmennou konferenci pořádanou v roce 2020 s podporou Česko-polského fóra, byla oceněna na II. celopolské soutěži diplomových a vědeckých prací věnovaných tvorbě M. K. Sarbiewského. 
Blahopřejeme.

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.