Je na čase bavit se o čase

  • Kamila Návratová
  • 14.09.2021
Čas je ústředním tématem letošní Noci vědců, na jejímž programu se podílejí vysoké školy a vědecká pracoviště z různých koutů Česka, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě nevyjímaje.
Vnímání, prožívání a zaznamenávání času – nejen jako fyzikální veličiny – představí návštěvníkům ze svého úhlu pohledu jednotlivé ústavy FPF v pátek 24. září 2021. Program začne v 17:00 exkurzí budovy na Masarykově třídě č. p. 37 a souběžně ve stejný čas budou probíhat přednášky či vědomostní kvízy. Následovat budou projekce, workshopy i debaty. 
Společně se podíváme jak do minulosti, např. do roku 1989, a to díky přednášce Institutu tvůrčí fotografie s názvem Česká společnost v přelomovém roce 1989 – fotografické soubory, které dokumentují proměny společnosti v čase, tak do budoucnosti – konkrétně na další přednášce Roboti: cesta časem Ústavu informatiky. Ano, zde bychom mohli čas relativizovat, protože robotika je vlastně nejsoučasnější současnost. Ale… o tom bude řeč také.
Protože čas se dá zaznamenávat i vizuálně, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby si připravil debatu o unikátním časosběrném projektu Ostrava v čase s jeho režisérem Vladimírem Mrázem. Nechybět budou ani nejnovější vědecké poznatky např. z neurodidaktiky. Ústav cizích jazyků na nich postavil přednášku, jejíž ústřední otázkou je, kdy je ten správný čas pro učení se cizím jazykům?
Program letošní Noci vědců se bude odehrávat v budovách Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, až na dvě výjimky, jedná z nich je přednáška Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňské kulinární zastavení. Připravil ji Ústav historických věd ve spolupráci s Muzeem potravin a zemědělských strojů a odehraje se v 19 hodin v Dolní oblasti Vítkovice v budově Národního zemědělského muzea Ostrava. Druhá externí přednáška se bude odehrávat přímo v místě výzkumu a sice v Bolaticích a připravil si ji pro vás předseda Archeologického klubu studentů Slezské univerzity.
Kompletní harmonogram s programem zde.