Pedagog ITF Josef Moucha a studenti ITF byli oceněni v soutěži Osobnost české fotografie

  • Kamila Návratová
  • 30.06.2021
Hlavní cenu v soutěži – ocenění a titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii totiž získal pedagog, teoretik a historik fotografie a fotograf docent Josef Moucha.
Jeho dlouhodobý přínos vystihuje vednoucí Institutu tvůrčí fotografie profesor Vladimír Birgus: Doc. Mgr. Josef Moucha už dlouhá desetiletí významným způsobem přispívá k rozvoji české fotografie jako autor, kurátor, fotografický historik, kritik a teoretik, redaktor odborných časopisů i jako vysokoškolský pedagog. Jeho obsáhlé dílo z oblasti dokumentární, portrétní, konceptuální i experimentální fotografie, vznikající od sedmdesátých let 20. století, bylo představeno na více než padesáti autorských výstavách v České republice i na Slovensku, v Německu, Polsku a USA a stalo se součástí řady významných skupinových expozic v řadě zásadních institucí. Mouchovy fotografie jsou součástí sbírek Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy nebo Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem. V cyklech syrových subjektivních fotografií ze života v různých státech sovětského bloku a zejména v unikátním souboru ze základní vojenské služby v Mošnově v 80. letech, s velkým odstupem publikovaných v knihách Válka za studena a Doličné předměty, vytvořil jedny z nejsilnějších svědectví ze života v době komunistické totality. V další části své tvorby opustil klasický dokument směrem k experimentálněji a konceptuálněji orientované fotografii. V cyklu Vacilando invenčně propojoval dva záměry exponované 11 s nevelkým odstupem a zkoumal tak možnosti nevšední obrazové skladby s řadou významových kontrastů a analogů. Experimentální charakter má také řada dalších Mouchových cyklů, například Americký sen, Průjezd rodným městem či Škrabošky, v nichž autor prokazuje neutuchající snahu zkoumat nové formální možnosti při zobrazování výrazně subjektivních pohledů na vnější i vnitřní svět. Zásadní význam pro prozkoumání a propagaci naší fotografie mají i jeho knihy. Je autorem monografií Alfonse Muchy (2000), Jana Lukase (2003), Evy Fukové (2007), Jiřího Hankeho (2008), Josefa Jindřicha Šechtla (2013), Jaroslava Rösslera (2005, 2014, 2018) nebo Vladimíra Židlického (2009, 2015). Napsal také knihu o portrétních fotografiích Františka Drtikola (2007) nebo předmluvy ke knihám Josef Sudek: Svatý Vít (2010) či Miloň Novotný: Londýn 60. let (2014). Vlastní stati z historie fotografie shrnul v publikacích Zážitek arény. Eseje o historii fotografie a technických obrazech (2004) a Obrazy z dějin fotografie české (2011). Společně s Helenou Musilovou připravil obsáhlý česko-anglický katalog Fotogenie identity – Paměť české fotografie (2006). Jeho Antologie české fotografie ze sbírky skupiny PPF (2013) vyšla v českém, anglickém a ruském vydání. Josef Moucha také publikoval stovky článků v časopisech Revue Fotografie, Ateliér, Host, Foto, Imago a dalších. Řadu let byl redaktorem Revue Fotografie a českým redaktorem v angličtině vycházejícího čtvrtletníku Imago. Zúčastnil se desítek fotografických festivalů a sympozií v ČR i v zahraničí, na nichž vystoupil s mnoha odbornými přednáškami. Jako kurátor a spolukurátor sestavil mnoho významných výstav pro přední česká a zahraniční muzea (v poslední době například výstavy skupiny 400 ASA v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy nebo Domě umění v Bratislavě).
Dalším vysoce oceněným autorem je student Institutu tvůrčí fotografie Martin Faltejsek (*1993). Jeho fografickou tvorbu charakterizuje Josef Moucha: Martin Faltejsek ve své tvorbě využívá výraznou imaginaci a má mimořádný smysl pro tvůrčí a vizuální dobrodružství. Osobitost svého nadání projevuje v médiích fotografie a videa. Ve volné i zakázkové tvorbě si udržuje jedinečnost vidění a kultivovaný styl. Zabývá se ponejvíce žánry krajinářství a živých obrazů, neboli inscenované fotografie: v tomto směru vyniká zejména autoportréty. Mezi jeho profesní vizitky patří ceny Czech Press Photo (2014 a 2015 = Canon Junior Awards; 2016 = Cena dětí + nominace na 1. cenu v Lifestyle / Single), případně Canon Student Programme 2019 – stáž na Visa pour I’Image. Zkušenosti získal rovněž spoluprací s firmami Volvo, Lexus, BMW, ELLE, Hermés, H&M, Mercedes-Benz Fashion Week, Emirates či dalšími značkami. Martin Faltejsek obdržel od Asociace profesionálních fotografů 3. cenu v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2018. Vystavuje jak v kolektivních podnicích, tak samostatně; s vročením 2020 zpřístupnil tři různé individuální instalace: v Brně, Olomouci a v Moravské Třebové. Zvláště upozorňuji na retrospektivu Důvěrná krajina v Městském muzeu v Moravské Třebové.
2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získala Kateřina Sýsová. Dlouhodobě se zabývá inscenovanou fotografií na hranici mezi imaginativními portréty a módní fotografií. Jedním z jejích posledních souborů je „Kukbuk“ projekt inscenovaných groteskních portrétů na téma naší kuchyně. Italská, francouzská nebo také japonská kuchyně už udělaly díru do světa. Bohužel to zatím nelze tvrdit o kulinářských skvostech lahodných českých zemí. Oblast přitom oplývá řadou exkvizitních receptů, které nelze najít nikde jinde na světě. Soubor si proto klade za cíl popularizovat českou kuchyni a otevřít oči gurmánským barbarům, jejichž požitkářské jazyky ještě nepřišly na zub těm nejlepším středoevropským (nikoliv východoevropským, jak je často mylně uváděno) pokrmům.
3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získal Jan Pecháček. Za jeho nejúspěšnější a mnohokrát vystavovaný soubor lze považovat projekt Pakul – Palác kultury v Praze. Zde využil reálie normalizační architektury a jejích interiérů k tomu, aby oživil dobově oděnými postavami pracovní proces zapomenuté stavby.
V kategorii Fotografická publikace roku 2020 byla protou oceněna kniha Jaroslava Pulicara: Pulicar. Úvodní text napsal pedagog ITF docent Tomáš Pospěch, další texty Vojta Dukát, T.S.Gottlieb, Nakladatelství Tomáš Pospěch – PositiF, Praha 2020.

Články:


Josef Moucha přebírá ocenění a titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii


Ocenění trojice mladých fotografů do 30 let – Kateřina Sýsová, Martin Faltejsek a Jan Pecháček