V září proběhne Workshop on Natural Computing pořádaný Ústavem informatiky

  • Kamila Návratová
  • 17.06.2021
Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, i v letošním roce pořádá Workshop on Natural Computing, který proběhne ve dnech 24—28. září jako součást konference ITAT (Information Technologies – Applications and Theory).
Letos se workshop odehraje v krásném prostředí mezi dvěma národními parky na Slovensku – Nízké Tatry a Muránská planina – v hotelu Heľpa. 21. ročník konference ITAT: Informačné technológie, aplikácie a teória organizuje Česká akademie věd ve spolupráci s Ústavem informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Matematiko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity a Slovenskou společností pro umělou inteligenci. Celá konference se zaměřuje především na výsledky mladých výzkumníků, Ph.D. studentů a dalších vědců a odborníků působících v počítačových vědách.
Workshop on Natural Computing se věnuje tématu přírodou inspirovaných výpočtů a jejich aplikací. V posledních letech nabývá tento směr stále větší popularity. Veřejnost téma prvně zaujalo v 50. letech 20. století, kdy v USA začaly vycházet první populární články o učících se automatech na bázi umělých neuronových sítí. Od té doby ušla i tato disciplína dlouhou cestu. Dnes jsou častými tématy hluboké učení, syntetická biologie a biologické sítě, umělé imunitní systémy a umělý život, molekulární výpočty, smečkové a přírodou inspirované algoritmy a řada dalších oblastí. Výsledky této rozmanité a krásné části informatiky jsou využívány v robotice, při vytváření inteligentních asistenčních systémů, v samořídících dopravních prostředcích, ale také při řešení krizových situací nebo modelování přírodních úkazů. K účasti na workshopu především zveme mladé výzkumníky a studenty doktorského studia, aby mohli prezentovat výsledky své práce a získat zpětnou vazbu v inspirujícím a přátelském prostředí.
Pro více informací o workshopu navštivte: http://itat.ics.upjs.sk/index.php?id=ws/WNC

Mgr. Kamil Matula