• 0

Oddělení Kulturní dramaturgie iniciovalo inspirativní diskuzi na téma organizace festivalů nejen v době pandemie

  • Kamila Návratová
  • 18.05.2021
Festival nejen v době pandemie (na univerzitách i mimo ně) – tak zněl název on-line konference, kterou připravili studenti a pedagogové oddělení Kulturní dramaturgie Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Setkání, kterého se se svými příspěvky zúčastnili pořadatelé několika prestižních festivalů z celé České republiky, proběhlo ve středu 12. května 2021 prostřednictvím platformy MS Teams.
Nápad uspořádat akci vznikl spontánně během příprav Festivalu Na cestě, jehož chystaný 14. ročník byli studenti Kulturní dramaturgie vzhledem k pandemii covidu nuceni dokonce několikrát přeložit a který se – podobně jako další kulturní dění – potýkal s neustále se měnícími podmínkami ztěžujícími jeho realizaci. Hlavním cílem setkání bylo vzájemně konfrontovat zkušenosti a poznatky, jak se s omezeními nejen vyrovnávat, ale především se jimi inspirovat a využít je v budoucnosti.
Setkání úvodním vstupem zahájila děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. Irena Korbelářová, která zhodnotila stávající situaci v oblasti živé kultury a popřála účastníkům kreativní atmosféru a otevřenou diskuzi nad jednotlivými příspěvky. Na ni pak navázal vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví dr. Martin Tichý a poděkoval organizátorům za snahy propojovat teorii s praxí a aktivně rozšiřovat program Festivalu Na cestě. Poté již vedoucí oddělení Kulturní dramaturgie dr. Jana Cindlerová předala slovo své kolegyni Mgr. Pavle Bergmannové, která setkání moderovala.
První část konference byla věnována mezinárodním akcím. Na specifické komplikace týkající se divadelní oblasti upozornili organizátoři festivalů Dream Factory Ostrava Tomáš Suchánek a Spectaculo Interesse Gabriela Barilla. Oba se nicméně shodli na velmi pozitivním přístupu ze strany zadavatelů grantů, kteří se pořadatelům snažili vycházet vstříc ohledně přesunů termínů i samotného financování projektů. Velký ohlas zaznamenalo pozitivně laděné vystoupení Filipa Košťálka zastupujícího hudební festival Coulours of Ostrava, do jehož organizace protipandemická opatření zasáhla velmi razantně. Jeho tipy, jak se nečekaným nesnázím postavit, byly pro všechny účastníky velmi podnětné. V druhém bloku věnovaném zejména studentským přehlídkám, ale i dalším kulturním aktivitám nejprve dr. Vlastimil Čech z Masarykovy univerzity v Brně představil literární festival Šrámkova Sobotka a poukázal na nutné organizační změny vyžádané covidovými „omezeními“. Po něm vystoupila vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Mgr. Monika Horsáková s prezentací mezinárodního festivalu studentských filmů Opavský páv a účastníky seznámila rovněž s realizací on-line přenosů živých divadelních představení i natáčení jejich záznamů, které v současnosti se svými studenty zajišťuje pro ostravskou Komorní scénu Aréna. Problematika streamování divadelních a hudebních vystoupení patřila v průběhu konference k nejdiskutovanějším tématům a prostupovala téměř všechny příspěvky. Účastníci se shodli na jeho pozitivním využití především pro propagaci akcí či jako alternativy k živým vystoupením, zároveň ale zdůraznili nenahraditelnosti přímého diváckého zážitku. O tom, že covidová omezení nemusí mít na kulturu jen negativní dopad, ale naopak mohou generovat neotřelé nápady, ve svém příspěvku o nedávno realizované akci Praha balkonová přesvědčila jedna z jejích organizátorek – studentka teorie a kritiky na pražské DAMU Lucie Flemrová. Prvomájový projekt, který oživil třináct pražských balkonů třinácti verzemi setkání Romea a Julie v podání studentů pražských hereckých škol, zaujal všechny přítomné. Závěr setkání pak patřil vystoupení studentek Kulturní dramaturgie Anny Staníčkové a Lenky Kendeové, které představily studentský Festival Na cestě, jehož 14. ročník se nakonec uskuteční v Opavě v termínu 9.-10. června 2021 a to v netradiční venkovní formě, kdy se bude soustředit zejména na realizaci projektu 3jsou3 – představení tří scénických čtení současných divadelních textů, finančně podporované grantem agentury DILIA.
Příspěvky jednotlivých účastníků – stejně jako velmi živá diskuze – byly inspirativní, nehodnotily jen obtíže, které doba covidová přinesla, ale zaznělo mnoho přínosných podnětů, jak se s nečekanými krizovými situacemi vyrovnat a využít je ve prospěch zdařilé kulturní akce! 
Organizátoři věří, že další podobně zaměřené pracovní setkání zorganizují i v dalším roce.

Mgr. Pavla Bergmannová