LucernaTV v novém

  • Kamila Návratová
  • 03.03.2021
Internetová vzdělávací televize LucernaTV prošla kompletním redesignem. Multimediální portál, který vznikl loni v březnu jako reakce na společenskou situaci spojenou s pandemií onemocnění covid-19, získal moderní grafickou podobu i uživatelsky příjemnější rozhraní. Portál je projektem Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a v loňském roce jej podpořilo také Ministerstvo kultury.
„Chtěli jsme se posunout z podoby, kterou jsme vytvořili rychle v prvním týdnu loňského jarního lockdownu a která byla především účelná, do rozhraní, které bude jednodušší, ale zároveň sofistikovanější, umožní lepší orientaci v obsahu, který za tu dobu slušně narostl, zjednoduší vyhledávání a bude výtvarně zajímavé,“ vysvětluje vedoucí ústavu Monika Horsáková. Informační architektura portálu nyní obsah člení primárně na tři hlavní tematické kategorie – kultura, věda, společnost. Další podkategorie, ať už z hlediska tematického, žánrového či dle cyklů pořadů – jsou pak provázány pomocí štítků a dalších kontextuálních odkazů. 
Na redesignu tvůrci spolupracovali s Ateliérem digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. „Vedoucí ateliéru, Bohuslav Stránský, pro nás již dříve vytvořil logo, bylo tedy přirozené, že jsme se na něj obrátili i s žádostí o celé výtvarné řešení webu. Ten následně naprogramovala velmi talentovaná designérka Aliaksandra Laurova, která je rovněž autorkou originální interaktivní animace, reagující na pohyb myši, jež je dominantním prvkem home page a celý web ozvláštňuje,“ dodává Monika Horsáková.
Obsah videoportálu tvoří vzdělávací filmy, záznamy debat a přednášek, a to především z dílny studentů a pedagogů Slezské univerzity – ať už vznikly přímo pro tento vzdělávací portál nebo v rámci jiných projektů ústavu či na jiných ústavech univerzity, popřípadě v rámci spolupráce Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby s externími společnostmi a platformami. „Řada filmů je navíc doplněna o studie, metodické materiály a pracovní listy, s nimiž mohou pracovat učitelé ve školách,“ doplňuje Monika Horsáková. LucernaTV se věnuje také digitálnímu šíření umění. Na portálu tak diváci najdou například záznamy divadelních představení a koncertů, autorská čtení, virtuální galerie výtvarných umělců opatřené kurátorským slovem či studentské filmy. „Už dříve jsme spolupracovali například s festivalem Czech Music Crossroads, pro který jsme zaznamenávali koncerty kapel ze zemí Visegrádu. V posledním roce se zase intenzivně věnujeme streamingu hudby či divadla. Náš ústav spolupracuje třeba s respektovanou Komorní scénou Aréna, naši studenti zajišťují živé přenosy koncertů Janáčkovy filharmonie v Ostravě. Ve spolupráci s ostravským spolkem Fiducia natáčíme autorská čtení autorů nastupující literární generace nebo virtuální kulturní kroniku Ostravy s názvem Ostravské kulturní stopy,“ upřesňuje Monika Horsáková. Portál nabízí také tipy a odkazy na další zajímavé internetové multimediální platformy věnující se vzdělávání. 
„Víme, že internet plnohodnotně nenahradí živé vzdělávání, živé umění a živé setkávání, věříme ale, že tímto způsobem můžeme pomoci učitelům i žákům a studentům rozšířit jejich možnosti a přispět k dostupnosti, šíření a propagaci kvalitního umění,“ uzavírá Monika Horsáková.