O fotografii se musí mluvit

  • Lenka Čápová
  • 10.10.2018
V říjnu letošního roku se na Slovensku uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na vztahy výtvarného umění a fotografie. Záslužnou akci na vysoké odborné a společenské úrovni pro odbornou veřejnost a studenty uměleckých škol uspořádalo Regionální osvětové středisko v Levicích. Mezi přednášejícími byli Prof. Václav Macek, CSc., Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., MgA. Branislav Štepánek, Balla Gergely András, PhD. ITF FPF Slezské univerzity v Opavě zastupoval doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD. a doktorand MgA. Arek Gola. Velké uznání za kvalitní organizaci konference si zaslouží paní ředitelka OC Mgr. Alžbeta Sádovská a metodička PaedDr. Marta Kosmályová.