Vyšlo nové číslo časopisu Acta Historica

  • Kamila Návratová
  • 12.01.2021
Vyšlo již třinácté číslo časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis.
V těchto dnes vyšlo nejnovější číslo časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Časopis vychází na Ústavu historických věd již od roku 2008 a od roku 2017 je zařazen do mezinárodní databáze vědeckých periodik z oblasti humanitních a společenských věd ERIH PLUS. V nejnovějším, v pořadí již 13. čísle, najdete vedle čtyř studií zařazených do tematické sekce „100 let od připojení Hlučínska“ (od autorů M. Kubicy, I. Korbelářové, J. Šíla a Z. Kravara, K. Vymětalové) také studie věnované např. dánsko-německé válce 1864 (V. Szajkó), československé rodině v období 50. a 60. let minulého století (M. Franc) nebo problematice nerealizovaných návrhů dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea (T. Krömer a Z. Jirásek). Těšit se můžete také na příspěvky v rubrikách „Diskuze“, „Edice“ nebo „Bibliografie“. Nechybí ani přehled nově vydaných titulů a událostí z vědeckého života. Více informací a obsahy všech čísel „Akt“ (i jejich předchůdce - Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis) naleznete zde.