Letní setkání ve Vratislavi

  • Kamila Návratová
  • 31.08.2020
V prostorách staroslavné Leopoldiny ve Vratislavi se v pondělí 24. srpna 2020 uskutečnilo přátelské setkání rektora Uniwersytetu Wroclawskiego Adama Jezierského a jeho zvoleného nástupce Przemysława Wiszewského, s děkany opavských fakult Slezské univerzity Irenou Korbelářovou (FPF) a Rudolfem Žáčkem (FVP), realizujícími v historické metropoli Slezska výzkum k dějinám kulinárního dědictví (projekt NAKI II).
Všechny jmenované spojuje zájem o dlouholetou spolupráci obou slezských vysokých učení na poli vědy a vzdělávání i jejich působení v česko-polském příhraničí. K úvahám o společných aktivitách přispěli zástupci Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego Ryszard Gładkiewicz a Jadwiga Dunaj. Už na zářijové dny je připravováno Forum muzeów domowych, na příští rok se chystají semináře ze slezských dějin, neustávají ani dlouhodobé přípravy společného polsko-českého vědeckého kongresu. Lze jen doufat, že plány nezhatí „čas koronavirový“.