Třetí kolo přijímacího řízení

  • Kamila Návratová
  • 29.07.2020
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vypisuje třetí kolo přijímacího řízení. Podání přihlášek ke studiu je možné až do 31. 8. 2020.
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta pro akademický rok 2020/2021 upouští od přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou přijati, jestliže podají v předepsaném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a uhradí včas poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
    Výjimku v přijímacím řízení tvoří umělecké obory Audiovizuální tvorba a Kulturní dramaturgie. Na tyto obory je přijetí podmíněno úspěšným splněním talentových zkoušek, jejichž přesné zadání naleznou zájemci o studium zde.