RD-2020-05 - Kontrola studia za akad. rok 2019/20, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2020/21 a zápis do akad. roku 2020/21 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bc. a mgr. studijních programů na FPF v Opavě

  • Ondřej Honka
  • 16.07.2020
RD-2020-05 - Kontrola studia za akad. rok 2019/2020, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2020/2021 a zápis do akad. roku2020/2021 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě