Dva studenti a jedna absolventka ITF byli oceněni v soutěži Osobnost české fotografie

  • Ondřej Durczak
  • 01.07.2020
V pondělí 22. června proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení soutěže Osobnost české fotografie. V kategorii do 30 let získali všechna tři místa dva studenti a jedna absolventka Institutu tvůrčí fotografie.Asociace profesionálních fotografů ČR udělovala dne 22. června 2020 již posedmnácté tradiční tituly Osobnost české fotografie. Za dlouholetý přínos ji získal Zdeněk Lhoták, za rok 2019 a za nejlepší fotografickou publikaci roku Libuše Jarcovjáková.
Všechny ceny v kategorii Osobnost české fotografie do 30 let získali studenti a absolventi ITF:

1. cenu Ondřej Durczak,

2. cenu absolventka ITF Vladimíra Kotra,

3. cenu Jana Habalová.

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2019 – do 30 let je Ondřej Durczak

Doktorand Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě MgA. Mgr. Ondřej Durczak vystudoval fotografii na střední škole a pokračoval ve studiu na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Kromě toho ještě absolvoval studium v programu Aplikovaná fyzika na stejné univerzitě. V současnosti je odborným asistentem na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
Durzcak se ve volné fotografické tvorbě věnuje především proměně postindustriální krajiny severní Moravy a Slezska. Autorskou fotografickou tvorbu představil v knihách Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě (2015) a Karvinsko (2019). Prvně jmenovaná publikace vychází ze stejnojmenného souboru fotografií a mapuje mizející i zaniklá místa Ostravy. Na 300 fotografiích přibližuje poslední zlomky původní kultury tohoto "černého města".

Ondřej Durczak se v teoretické rovině věnuje analýze a systematizaci fotografických publikací. Z této oblasti byla konkrétním výstupem kniha Fotografické publikace Vítkovických železáren (2018), která představuje náhled do vývoje jednoho z našich nejvýznamnějších hutních a strojírenských podniků prostřednictvím fotografických propagačních materiálů. Jejich podrobným mapováním autor sledoval výrobní a organizační poměry v kontextu celého Československa a současně společenské a politické proměny podniku. Jedná se o publikaci, která svým významem a kvalitou zpracování  přesahuje hranice regionu. Uvedená práce je příkladem inovativního přístupu ke integrálnímu vzdělávání studentů uměleckých oborů, kdy pedagog motivuje studenty k systematické badatelské činnosti vedoucí k relevantním výstupům.

V roce 2017 publikoval knihu Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939, která je základním úvodem do problematiky fotografie používané v přírodních vědách v období prvního sta let jejího vývoje.

Archivního materiálu bohatě využil ve své nejnovější knize Ostrava má Budoucnost: 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě v letech 1919–2019, kterou současně doplňoval také vlastními fotografiemi.

Je také spoluautorem několika dalších publikací a katalogů výstav. Měl několik autorských i skupinových výstav vlastní tvorby.

Byl kurátorem a spolukurátorem řady samostatných i skupinových výstav u nás i v zahraničí. 

Jeho pedagogická činnost se v rámci vzdělávání na ITF zaměřuje na Stavbu a skladbu fotografického obrazu, Diplomový teoretický seminář a Vybrané kapitoly z dějin fotografie, vede bakalářské teoretické a praktické práce, vede fotografické workshopy, konzultuje práce studentů.


Byl nominován prof. Jindřichem Štreitem.


2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2019 – do 30 let získala Vladimíra Kotra


Jejím nejvýraznějším úspěchem je autorská fotografická kniha Chiméra mapující transgender konkrétního člověka. Sama autorka k projektu píše: Pavel byl do svých 27 let mužem, ale jednoho dne v sobě začal pociťovat ženu a rozhodl se udělat vše proto, aby se jí stal i pro své okolí. Od té chvíle si říká Gabi. Dokumentovala jsem její psychicky složitou, roční cestu proměny. Do projektu jsem zařadila vedle svých fotografií také její selfie fotografie, včetně facebookových a blogových příspěvků z dané doby. Po více něž roce této proměny, lékaři zjistili, že její orgány nesou různé genetické informace. Není tedy transgender, ale intersex osobou, která má v těle jak mužské, tak ženské genetické informace nenarozeného dvojčete, jejichž plody v raném stádiu těhotenství splynuly v jeden.
Kniha vyšla v červnu 2020.


Byla nominována Centrem Foto Škoda, Ditou Pepe, Martinem Faltejskem, Pavlem Márou, Janem Pohribným a Štěpánkou Stein.

3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2019 – do 30 let získala Jana Habalová


Jejím nejúspěšnějším a často vystavovaným fotografickým souborem je projekt Až budu malý. V něm dlouhodobě dokumentovala mentálně a fyzicky handicapovaného bratrance Tomáše. V citlivých a výtvarně silných barevných fotografiích přináší zprávu o nelehkém životě tohoto muže i jeho nejbližších.


Byla nominována Václavem Podestátem.


Foto Roman Vondrouš a Roman Mrázek.