Ústav cizích jazyků blahopřeje k narozeninám dr. Arturovi Sommerovi

  • Kamila Návratová
  • 22.06.2020
Výuka cizích jazyků je nedílnou součástí Slezské univerzity již od jejího založení. Vedle jazyků živých je v mnoha i nejazykových oborech potřebná znalost latiny.
Za tu desítky studentů vděčí panu doktoru Sommerovi, který nedávno oslavil devadesátiny. Pan doktor Artur Sommer ale zdaleka není jen „pouhý“ latiník. Jeho působení na univerzitě zanechalo výraznou stopu už z doby jednání o samotném jejím vzniku v Opavě v r. 1990. Významnou měrou se podílel na založení Komorního pěveckého sboru SU. Dlouhá léta aktivně pracoval také v akademickém senátě naší fakulty. Mohli bychom jmenovat další funkce a připomenout i oficiální ocenění dr. Sommera. Ale podobný výčet by říkal jen málo o něm samém. Jeho noblesa okouzlovala a jeho erudice ohromovala jak studenty, tak kolegy, a jedni i druzí mají radost a považují si za čest, že ho mohli poznat osobně při jeho působení na Oddělení italistiky a latiny Ústavu cizích jazyků FPF, které řadu let vedl a kde mimo jazyka starých Římanů vyučoval také dějiny Itálie. Studenti oceňují, že latina v jeho podání nebyla jen biflováním konjugací a deklinací, nýbrž jedním z dokladů velikosti a jedinečnosti antického Říma. A pokud jde o kolegy, dejme za všechny slovo paní docentce Evě Klímové, vedoucí Oddělení italistiky: „Ano, radost i čest být nablízku Arturovi Sommerovi. Setkali jsme se už v říjnu r. 1990 v době prvních týdnů existence naší fakulty, která tehdy ještě patřila k brněnské Masarykově univerzitě. Nelehké začátky, o to jsou však vzpomínky cennější. A dr. Sommer uměl přispět k tomu, aby nebyly opravdu těžké. Je velmi vzdělaný a přitom skromný. Stačí se zeptat a dostaneš fundovanou odpověď. Je zdrženlivý, ale i vtipný a zábavný. Hodně jsme se spolu nasmáli, když vyprávěl zážitky z minulosti. Osobně považuji za veliké štěstí, že jsem mohla být celá ta léta tak blízko něho.“
Popřejme společně panu doktorovi Sommerovi zdraví a stále stejně bystrou mysl a skvělou paměť, které mu mohou závidět i ti o celé generace mladší.

Za Ústav cizích jazyků Jaroslava Malá