Zasedání Akademické obce SU FPF 2020

  • Kamila Návratová
  • 18.06.2020
Ve čtvrtek 18. června 2020 se v kinosále budovy na Hauerově ul. 4 konalo pravidelné roční zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakult v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Vzhledem k doznívající epidemiologické situaci vyvolané onemocněním COVID-19 se uskutečnilo oproti původnímu plánu s jistým zpožděním a spíše v komorním složení.

Na programu byly tři základní příspěvky týkající se právě uplynulého období od předcházejícího shromáždění obce, tedy od května 2019 do června 2020: zpráva o činnosti Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, kterou přednesl PhDr. Petr Vojtal, předseda senátu, dále zpráva o činnosti studentské komory téhož vrcholného fakultního orgánu, kterou připravil MgA. Mgr. Ondřej Durczak, předseda této komory a vzhledem k jeho zaneprázdnění na jiné fakultní akci představil další člen studentské komory Mgr. Ondřej Mazurek, a nakonec přehledná zpráva o činnosti fakulty za uvedenou etapu, jíž prezentovala děkanka prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Všechny tři zprávy byly v rámci usnesení Akademické obce FPF  hlasy všech přítomných schváleny. Děkanka s předsedou senátu poděkovali v rámci svých vystoupení akademickým pracovníkům a studentům, kteří se prezenčního zasedání akademické obce i v době snad jen dočasného přechodu převážně na on-line komunikaci osobně zúčastnili a popřáli všem mnoho zdraví a sil ve 30. roce existence fakulty.