Ústav informatiky pořádá Workshop on Natural Computing

  • Kamila Návratová
  • 15.06.2020
Slezská univerzita v Opavě, konkrétně Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, pořádá ve dnech 20. až 22. září 2020 akci s názvem Workshop on Natural Computing.

Workshop se bude odehrávat v rámci konference ITAT: Informačné technológie, aplikácie a teória, která proběhne od 18. do 22. září 2020 ve slovenských Tatrách. Jde již o 20. ročník konference, hlavními organizátory jsou Česká akademie věd ve spolupráci s Ústavem informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity a Slovenskou společností pro umělou inteligenci.

Kvůli trvajícím komplikacím s cestováním z důvodu pandemie COVID19 bude zahraničním hostům umožněno participovat na akci online. Konference se zabývá prezentací řady témat z oblasti informatiky, tato témata jsou v letošním roce shrnuta pod čtyři workshopy nazvané: Computational Intelligence and Data Mining, Workshop on Natural Computing, Workshop on Automata, Formal and Natural Languages, Workshop on Computer Science and Information Technologies for Agrifood. Na každý z workshopů dozírá řada zahraničních, českých a také slovenských odborníků, tvořící jejich programový výbor. Workshopy jsou určeny především mladým vědcům, doktorandům a dalším vědcům, kteří je mohou využít k prezentaci svých výzkumů a k výměně myšlenek.

Workshop on Natural Computing se věnuje tématu přírodou inspirovaných výpočtů, které se v posledních letech stává stále populárnějším. Veřejnost poprvé zaujalo už v 50. letech 20. století, kdy v USA vycházely populární články o učících se automatech na bázi umělých neuronových sítí. Fenoménem 70. let byla tzv. Game of Life – dvourozměrný celulární automat, který imituje chování a vývoj živých organismů. Od té doby však téma přírodou inspirovaných výpočtů ušlo dlouhou cestu a dnes je nejčastěji spojováno s hlubokým učením, které stojí za dnešními fenomenálními úspěchy umělé inteligence, jako je robotika, samořiditelná auta, inteligentní hlasoví asistenti (jako Siri nebo Cortana) a řada dalších technologií. Kromě jiného se do kategorie přírodou inspirovaných výpočtů zahrnuje také problematika evolučních algoritmů, umělých neuronových sítí, výpočtů pomocí DNA, nebo také kvantové počítání. Zajímavostí v této poslední oblasti s nádechem sci-fi je nedávná teze, že vesmír není nic jiného než velký kvantový počítač, který se snaží vypočítat své vlastní chování.

Workshop zahrnuje vedle výše zmíněných témat také například molekulární výpočty, buňkami inspirované výpočty, algoritmy založené na inteligenci hejna, umělé imunitní systémy, umělý život, oblast syntetické biologie a další včetně aplikací.

Mgr. Anna Novotná, Ph.D. a doc. Ing. Petr Sosík, Dr.