Opavským sadům Svobody vévodí pozoruhodné portréty lidí s rouškou

  • Kamila Návratová
  • 11.05.2020
Až do 5. července 2020 je v sadech Svobody naproti Obecnímu domu v Opavě na exteriérových panelech nainstalována výstava fotografických portrétů lidí s rouškou, která se stala fenoménem současné doby ovlivňující životy svých nositelů.
Autory pozoruhodných snímků, které nelze přehlédnout, jsou student a absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Ivo Žídek a Jan Langer. Své dílo shrnuli pod název “Životy pod rouškou”. 
Výstavu pořádá Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, ČT 24 a Opavská kulturní organizace. Nad výstavou převzal záštitu rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který  na uvedení výstavy ve středu 6. května  pronesl úvodní slovo. 
Podle slov Iva Žídka portréty vznikly během deseti dnů, kdy oba fotografové nejdříve oslovili přátele a známé a pak dostávali další kontakty.
Na středeční zahájení se přišla podívat i devadesátiletá paní Helena, protagonistka jednoho z portrétů. „Roušku téměř nenosila. Neměla potřebu vyjít ze své zahrady a karanténu trávila ježděním na rotopedu a starostí o stromy a trávník,“ uvedl Jan Langer, který je mimo jiné rovněž autorem nezapomenutelného fotografického souboru „Století Češi“. (https://www.irozhlas.cz/kultura_vytvarne-umeni/na-sklonku-zivota-lide-vzpominaji-na-banalni-veci-rika-autor-vystavy-stoleti-cesi_201302090215_akottova)
Podle slov dalšího z přítomných, zástupce vedoucího ITF docenta Jiřího Siostrzonka, se  každá  nemoc, každá krize může v našem životě stát důležitou existenciální výzvou. „Jde o to ji nepromarnit. Projekt Životy pod rouškou je dobrou zprávou, že krize může být zároveň příležitostí,“ zdůraznil.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum mediální komunikace
FOTO: Ondřej Durczak/Centrum mediální komunikace