Markéta Tymonová: Když jedu z Opavy do Olomouce, vždy si vzpomenu na dávné kupce z Dvorců

  • Kamila Návratová
  • 06.05.2020
Specializuje se na archeologii Slezska a střední Evropy, archeologické kulturní dědictví a hmotnou kulturu každodenního života středověku a novověku. Archeoložka a historička z Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
V on-line dostupných informacích se o ní lze například dozvědět, že během svého profesního života pracovala na šesti pracovištích včetně Muzea silnic a dálnic či Muzea Prostějovska v Prostějově. Dozvíte se ale i to, že se v rámci svého zaměření na hmotnou kulturu věnuje něčemu tak “subtilnímu” a specifickému jako jsou historické kachle a kachlová kamna, o nichž mimo jiné také přednáší svým studentům. 
Markéta Tymonová v roce 2018 vydala pod hlavičkou Slezské univerzity knihu Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. Jejím prostřednictvím se přes svou dosavadní kariéru obloukem vrátila na její počátek do doby, kdy na toto téma napsala svou diplomovou práci. Výše zmíněná kniha mající rozsah 220 stran je její přepracovanou a rozšířenou verzí. 
Proč se autorka  ke své diplomce po pětatřiceti letech vrátila? Čím ji zaujaly středověké kachle, že se jim tolik věnuje, a co vlastně dělá historik v Muzeu silnic a dálnic? I na tyto otázky najdete v následujícím rozhovoru odpovědi.