• 0

Nová inter-institucionální smlouva v rámci Erasmus+ s Instituto Politécnico de Bragança

  • Kateřina Knoppová
  • 18.03.2021
Instituto Politécnico de Bragança se stal novým mezinárodním partnerem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v rámci programu Erasmus+. Spolupráci se zahraniční institucí navázal Ústav cizích jazyků (anglistika) a Ústav informatiky. Dohoda umožní mobilitu studentů, pedagogů a administrativních pracovníků.