2. kolo opakovaných voleb

Volební komise FPF stanovuje 2. kolo opakovaných voleb do studentské komory Akademického senátu
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě na dny 25. a 26. 2. 2016

Volební komise stanovuje harmonogram voleb takto:
2. kolo:
25. 2. 2016 10.00 - 14.00 hod. místnost č. 220, Masarykova 37
26. 2. 2016 9.00 - 13.00 hod. místnost č. 219, Bezručovo náměstí 13