Durczak_Ondrej.jpg

Ondřej Durczak

2. ročník navazujícího studia na Ústavu fyziky a Institutu tvůrčí fotografie

Narodil jsem se a žiji v Ostravě. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě studuji na Institutu tvůrčí fotografie a na Ústavu fyziky. Na obou oborech jsem již pátým rokem a právě dokončuji magisterské studium. Kromě toho s naší fakultou od loňského roku spolupracuji díky působení v Centru multimediální tvorby, které se stará o propagaci fakulty. V Akademickém senátu FPF jsem od března roku 2016, kdy jsem byl zvolen také předsedou Studentské komory Akademického senátu. Ve volném čase se věnuji fotografii, literatuře faktu nebo turistice.
Rád vyřeším vaše dotazy a připomínky, které se budou týkat především výuky, případně studentských výzkumu a projektů.

email: Ondrej.Durczak (at) seznam.cz