Volby do akademického senátu - přerušeny

 

Organizační opatření Volební komise FPF SU v Opavě:

  1. Volební komise FPF v souladu s Článkem 4, bodem (3) a Článkem 5, body (4) a (5) Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ruší termíny, které pro konání voleb do Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě stanovila dne 13. 11. 2015.
    Zrušeny jsou tedy termíny konání jak prvního kola voleb ve dnech 2. a 3. 12. 2015 (v době od 10 do 14 hodin), tak případného druhého kola v týdnu od 7. do 11. 12. 2015.
  2. Volební komise FPF v souladu Článkem 5, body (4) Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prohlašuje seznam kandidátů do senátu, který zveřejnila na úředních deskách a webových stránkách fakulty, za neplatný.
  3. Všechny platně podané návrhy na kandidáty do obou komor Senátu FPF SU v Opavě zůstávají v platnosti. Kromě toho bude možné podávat nové návrhy na kandidáty do obou komor Senátu v termínech, které Volební komise teprve oznámí.

 

V Opavě 1. 12. 2015

BcA. Bc. Miroslav Zeman, v. r.

předseda volební komise