Volby do akademického senátu - 1.kolo

Předseda Akademického senátu FPF SU vyhlašuje volby do Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě.

Volební komise FPF stanovuje 1. kolo voleb do Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě na dny 2. a 3. 12. 2015

Volební komise stanovuje harmonogram voleb takto:
1. kolo:

  • 2. 12. 2015 10.00 - 14.00 hod. místnost č. 220, Masarykova 37
  • 3. 12. 2015 10.00 - 14.00 hod. místnost č., 219, Bezručovo náměstí 13

Případné 2. kolo voleb se uskuteční v týdnu od 7. do 11. prosince 2015, termín a místo bude upřesněno.

Návrhy kandidátů do komory akademických pracovníků a komory studentské Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě se podávají na podatelně Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (Bezručovo náměstí 13) v termínu od 13. listopadu 2015 do 23. listopadu 2015 do 12 hodin.

Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, název pracoviště, pracovní zařazení nebo studijní program a ročník. Dále musí návrh obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou do senátu.

Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen Akademické obce fakulty v rámci své komory.

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 23. listopadu 2015 do 14.00 hodin.

 

V Opavě 13. 11. 2015

 

BcA. Bc. Miroslav Zeman, v. r.
předseda volební komise