Návrhy kandidátů do komory akademických pracovníků a komory studentské

Návrhy kandidátů do komory akademických pracovníků a komory studentské Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě

 

Komora studentská:

 • DIENSTPIER Michal B7105 / Historické vědy – 3. ročník
 • DURCZAK Ondřej N8204 / Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – 2. ročník, N1701 / Fyzika – 2. ročník
 • GOLUCHOVÁ Kateřina P1703 / Fyzika (čtyřletá) – 3. ročník
 • HLOŽEK Ondřej N8203 / Dramatická umění – 1. ročník
 • HOLZÄPFL Bohuslav B7105 / Historické vědy – 3. ročník
 • RATAJ Petr P7105 / Historické vědy – 3. ročník
 • SKÁCELÍK Jiří B7105 / Historické vědy – 3. ročník

 

Komora akademických pracovníků

 • Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, docent
 • Mgr. Monika Horsáková, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, asistent
 • PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, odborný asistent
 • RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, odborný asistent
 • Mgr. Martin Pelc, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, odborný asistent
 • PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, odborný asistent
 • Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, odborný asistent
 • RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, odborný asistent
 • Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, profesor
 • PhDr. Petr Vojtal, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, asistent