Kandidáti do AS SU za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě

V souladu s harmonogramem řádných voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě převzala dílčí volební komise za Filozoficko-přírodovědeckou fakulty dne 30.1.2017 v 15 hod. návrhy kandidátů do studentské a zaměstnanecké komory AS. Bylo přijato celkem 5 platných návrhů do studentské komory a 7 platných návrhů do zaměstnanecké komory.

Kandidáti do AS SU za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě.pdf