Akademický senát fakulty

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně deset členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti (6 učitelů a 4 studenti). Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty.

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Na těchto stránkách naleznete dokumenty senátu, aktuality a další užitečné informace.

 

Kontakty

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Akademický senát
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Osoba:

Složení

Studentská komora

 

Aktuality